<- Terug meer

Kapelletjes

Het Dries kapelletjeDe wonderdadige Medaille

Met Onze-Lieve-Vrouw van de Wonderdadige Medaille wordt de verschijning van Maria aangeduid zoals die op 19 juli 1830 aan Catharina Labouré in Rue du Bac te Parijs (Frankrijk) zou hebben plaatsgevonden en werd beschreven door de zieneres.

 

Kapel O.L. Vrouw van de wonderdadige medaille


Een typisch veldkapelletje, opgericht in een ver verleden; dat bewijst o.a. de vreemde oriëntering en de plaatsing op gemeenschapsgrond.

Het staat loodrecht op de dreef die  het kasteel van Opdorp met het centrum van Buggenhout verbond.

Kapelletje van de DamstraatKapelletje "Onbevlekte ontvangenis"

Ter ere van de Onbevlekte Ontvangenis.
In de 19de eeuw gebouwd om een genezing te bekomen.

Na de vernieling door een auto-ongeval werd het kapelletje herbouwd.

  

 

Kapelletje in de Tweehaag

Ter ere van de H. Theresia.
Eigenaar is de familie Dierick, de familie onderhoudt het.  P. Cooreman bouwde het in opdracht van Jan Fr. Dierick; Jan Rottiers zorgde voor het houtwerk.
Het is een typisch privékapelletje, gebouwd om een genezing af te smeken : toen de 69-jarige bouwheer in 1926 ernstig ziek werd, beloofde hij, mocht hij genezen en nog 10 jaar leven, een kapelletje bouwen. De man genas, hield zijn belofte ern overleed in 1937, 80 jaar oud.

Kapelletje op hoek Veldstraat en Vidtstraat

Ter ere van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Nood-Gods
De oudste wegenatlas van Opdorp (1844) vermeldt het; sommigen vermoeden dat het wel 250 jaar oud kan zijn.

Kapelletje op hoek Dries en Vekenstraat

Ter ere van de H. Anna.
Het stond vroeger aan de overkant van de straat.  Ook toen behoorde het aan het klooster - een schenking van Abbé Poulet- maar wegens zijn onbruikbaarheid  werd het aan de familie Ch. Mertens-Coen toevertrouwd.  Zij mocht het ook afbreken mits ze een nieuw kappeletje bouwde in de tuin van het klooster.  Dhr Mertens respecteerde de overeenkomst en pastoor De Blieck kon het nieuwe kapelletje op 9 oktober 1938 inwijden.
H. Anna, de moeder van H. Maagd Maria, werd vroeger aanbeden door toekomstige moeders om een goede bevalling af te smeken.