Natuur

Diepmere

KeelbeekHet natuurgebied diepmere ligt ingesloten tussen de Vekenstraat, Spiedamstraat, Houtenmolenstraat en de Dries.Het terrein is opgebouwd uit een mozaÔek van natte en droge bospercelen, weilanden, akkers en kleinschalige landschapselementen zoals knotbomenrijen, poelen en rootputten.  Het gebied ligt in de vallei van de Keelbeek die zelf behoort tot het valleigebied van de Vliet. Een 10 ha groot bebost natuurgebied vormt de kern van de Diepmere. Klaprozen en Madeliefjes

Zowat alle percelen bezitten een lichte zandleemgrond. Maar de hoge grondwaterstand bepaalt er het landschap: de lage natte gronden op lichte zandleemgrond dragen de beboste percelen, de iets hoger gelegen terreinen zijn in landbouwgebruik, akkerland of weiland.

Door zijn moeilijke toegankelijkheid met de vele sloten en grachten, is het 10 ha bebost kerngebied een zeer rustig natuurgebied gebleven. Daardoor komen vrij zeldzame vogels tot broeden in het gebied zoals de Wielewaal, de Buizerd, de Groene Specht en ook de Nachtegaal. De IJsvogel broedde er tot in de jaren zeventig maar verdween als broedvogel door de verslechte waterkwaliteit. Toch wordt hij regelmatig waargenomen in het gebied.
In 1998 verwierf de natuurvereniging Natuurpuntl een perceel van 0,46 ha in het gebied Diepmere. 

Het is een waterrijk gebied met zijn specifieke fauna en flora. Bekijk onze vlinders


Buggenhoutbos

Het staatsbos van Buggenhout is 170 ha groot en wordt beheerd door de dienst "Groen, Waters en Bossen".   Langs deKlaverbeek in Buggenhoutbos ingang aan de Eikendreef vind je het 2 ha groot arboretum, met 50 aangeplante boom- en struiksoorten.  Je treft in het bos ook vele soorten paddestoelen. Vele brochures en zelfs leerboeken zijn te bekomen via de boswachter.  Het bos is uitermate geschikt voor actieve recreatie

Lippelobos

Het 60 ha groot parkbos rondom het kasteel Hof-te-Melis is slechts beperkt toegankelijk omdat het privaat domein is. Toch kan u er een prachtige wandeling van 4,6 km door en om het bos maken.  Het parcours is aangegeven met wit gemerkte paaltjes.  Het gebied is zeer waterrijk, ... vergeet dus uw laarzen niet.Moerassig gebied

Een mooi verzorgde brochure(50 bef.) over de geschiedenis, de fauna en de flora kan u bekomen bij de Natuurpunt 'sHeerenbosch

Hof-te-melis vanuit de salondreef in Lippelobos 

 

Velden rond Opdorp

KonijnPoel


Kievit