<- Terug meer

Met de fiets langs het scheldeland, Dender en Rupel

De Molenbeekroute (31 km)Toerisme Vlaams-Brabant
toeristiche fiets route

 

Hoe bereiken ?

Plan vergroten Je kan deze route starten in de Lippelostraat te Malderen.  Daartoe vertrek je op de Dries en rijd je achter de kerk de Houten Molenstraat in.  Op het einde neem je links de Spiedamstraat en onmiddellijk terug rechts de Kruisheide.  Op het einde draai je naar rechts  de Lippelostraat richting Malderen.  Na 50 meter steek je over, de Broekstraat in.  Op het plan is de start aangeduid met C


Korte Beschrijving

Watermolen domein Diepensteyn De Grote Molenbeek ontspringt uit een bron te Kobbegem op een hoogte van 70m boven de zeespiegel.  Ze daalt vrij snel tot 50 meter MollemHerbodinnemolen(Merchtem), 20 meter in Merchtem, 15 meter in Londerzeel , 7 meter te Lippelo en komt samen met de Vondelbeek-Klaverbeek in Oppuurs. Vanaf daar verandert de naam in de Vliet. Ze mondt uiteindelijk uit in de Rupel te Eikevliet.  Het is een snel stromende beek waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt met verschillende watermolens.  Maar in de winter zet deze beek nog steeds gebieden als, de plas (Steenhuffel), Herbodin (Malderen), Sneppelaar(Londerzeel) onder water.  Zo haalt ze daarmee zelfs de nieuwsberichten. 
JMarselaersmolene mag de Molenbeek niet verwarren met de Kleine Molenbeek waarop zich de Koevoetmolen bevindt.

De route voert ons langs de Herbodinnenmolen, Marselaermolen en Koutermolen(wind). Langsheen de kastelen "DrieTorens", "Diepensteyn" en "Groenhof". Tevens rijden we rakelings langs " 'sGravenkasteel" en "Hof-te-Melis".  De Robbroekhoeve, Brandewijnhoeve en Het Kasthof doen ons dromen van lang vervlogen tijden.

Domein Diepensteyn 17de eeuw

 


Huidig Diepensteyn