Terug

Digitaal Loket

Het digitale administratie-loket

Met uw e-ID, uw elektronische identiteitskaart, kan u toegang krijgen tot de volgende ON-LINE toepassingen.  U heeft daartoe wel een kaartlezer nodig.
Al deze informatie is onderhevig aan wijzigingen.  U kan hier dus geen rechten uit putten. U moet zichzelf voldoende informeren bij de betrokken overheden en bedrijven.  Tevens is het aangeraden uw computer voldoende te beveiligen.

Overzicht

Bevolking

Werk/Werkloos/Pensioen

Wonen

Vervoer

Gezondheid

Communicatie/post 

FinanciŽn/belastingen

Bedrijven: kinderbijslagfonds,BTW, bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting

Het digitaal loket van de gemeente buggenhout


Bevolking

Het rijksregister

getuigschrift van inschrijving 
bewijs van leven 
attest samenstelling gezin 
bewijs van nationaliteit 
getuigschrift van verblijf

Studietoelagen

 

 

Nieuwe PIN code aanvragen

 

 


Werk/Werkloos/Pensioen

Sollicitatie/selectie overheid

 

Uw belastingen 

Invullen, berekenen, simuleren, indienen. Voor loontrekkenden en gepensioneerden is al heel veel voor u ingevuld.

 

Uw werkloosheidsdossier

 

 

Jaarlijkse vakantie

Een arbeider zijn eigen vakantiegegevens en documenten opvragen

 

Fonds Sluiting Ondernemingen

Als u slachtoffer bent van de sluiting van uw onderneming en uw werkgever of de curator kan de vergoedingen waarop u recht heeft niet meer uitbetalen, kunt u een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het Fonds Sluiting Ondernemingen (FSO).

Uw pensioen 

 

Loopbaanonderbreking/

tijdskrediet

federaal -RVA

 

Vlaams 

 

Loopbaanonderbreking en tijdskrediet - RVA

Vlaamse aanmoedigingspremie loopbaanonderbreking


Wonen

Kadastraal inkomen

Zie ook Vlaamse belastingen

Politie 

Aangifte alarmsysteem, aanvraag woningtoezicht, aangifte diefstal, beschadigingen, graffiti

Het rijksregister

getuigschrift van inschrijving 
bewijs van leven 
attest samenstelling gezin 
bewijs van nationaliteit 
getuigschrift van verblijf

 


Vervoer

De Lijn / Tram en bus

Aankoop biljet, lijnkaart, dagpas, meerdagenpas

Voor een bestelling van minder dan 25 euro wordt een verwerkingskost van 2 euro aangerekend. Bpost garandeert dat elke bestelling die voor 15 uur wordt geplaatst, de volgende dag wordt geleverd samen met de reguliere postbedeling.

NMBS /Trein

aankoop biljet, Gopass ,dagtrip, 
verlenging abonnement

U kan zelf afdrukken of opladen op uw e-ID (behalve abonnementen)

 


Gezondheid

Handiweb

Met Handiweb kunt u nagaan wat de dienst Personen met een handicap voor u kan doen. U kunt ook uw dossier bij de dienst Personen met een handicap raadplegen.

Christelijke Mutualiteit
Ziekenfonds

Liberale Mutualiteit
Ziekenfonds

Bond Moyson/
Socialistische Mutualiteit
Ziekenfonds


Communicatie / Post

 

Aangetekende zending

Zou in december 2010 afgeschaft zijn !!

Spijtig

 

Digitale handtekening plaatsen in een document

Het document wordt omgezet naar PDF-document.

 

 

Digitale handtekening in een PDF-document controleren op echtheid

 

Nieuwe PIN code aanvragen

 


FinanciŽn/ belastingen

My Minfin

Loonfiches, vorige aangiften, aanslagbiljetten, verkeersbelasting, Kadastraal inkomen, verschuldigde belasting of terugbetalingen , geschillen, verhuur, ...

Personen belasting

Invullen, berekenen, simuleren, indienen. Voor loontrekkenden en gepensioneerden is al heel veel voor u ingevuld.

TAX-Calc

Anoniem uw aangifte simuleren en berekenen. Dus zonder  uw e-id

School- en studietoelagen

Vlaamse belastingen

Aanvullende verkeersbelasting LPG
Belasting op inverkeerstelling Kadastraal inkomen
Eurovignet

Keytrade bank

 


Bedrijven

Landbouw en visserij

Kinderbijslag fonds Xerius

BTW

Btw aangifte en neerlegging resultaten rekening

BelcoTax

Belcotax On Web is bestemd voor werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten die aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen zijn. Zij moeten met deze toepassing hun fiches 281 en hun samenvattende opgaven 325 via internet indienen.

FinProf

Uw aangifte in de bedrijfsvoorheffing indienen via internet

Vensoc

Met Vensoc kunt u de aangifte van de vennootschapsbelasting (en de bijlagen) via elektronische weg invullen en verzenden.