<- Terug

Handleiding Piano

Al deze spelletjes kunnen draaien op minimaal 80286 met 640 kb en DOS5.0 of hoger

 

Als het toetsenbord te traag reageert kan je de  vertraging wijzigen met '+' of '-'

Je belandt in volgend scherm :

Met F6

Plaats een \ achter D:\piano

Druk daarna op Pijltje naar omlaag en de reeds opgenomen liedjes met extensie .MUS verschijnen één voor één.

Bij het liedje van uw keuze druk je op ENTER of druk op Escape om scherm te verlaten

Druk op F1 voor weergave

Je kan tijdens de uitvoering het octaaf verhogen of verlagen met PgUp of PgDn of met cijfer

 

Met de pijltjes kan je één toon omhoog of omlaag

 

Je kan zelf muziek opnemen met F2

De noot do zit onder letter d, alle letters ernaast vormen de witte toetsen van een piano. De rij erboven zijn de zwarte toetsen

Speel een muziekje en druk daarna op stop= F4

Nu kan je met F5 dit liedje bewaren

Plaats eerst een "\" en dan een naam.Vb : Schrijf naar ? D:\PIANO\TEST

Je kan nu dit liedje afspelen met F1

Je kan het later terug opvragen met F6

Met F3 kan je een reeds opgenomen liedje opnieuw opnemen en het ritme aanpassen (alle pauzes weglaten). Je kan dus eerst de noten spelen met verkeerd ritme en daarna het juiste ritme spelen met slechts één toets. Een kind kan de was doen

Sorry voor de bugs die nog in de keyboard driver zitten. !

<- Terug